ПРАВОВА ОСВІТА


02.09.2015Міністерство юстиції України
Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇІнформаційно - правовий довідник
«Особливості пробації»

Зміст


1. Терміни
2. Мета
3. Завдання
4. Правові основи
5. Підстави для застосування
6. Види
7. Суб’єкти
8. Повноваження органів пробації
9. Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією
10. Список використаних джерел

Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 року (далі по тексту - Закон) визначає мету, завдання, підстави, види пробації, правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів пробації.

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Пробація - система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.
Пробаційна програма - програма, що призначається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.

Суб’єкти пробації - засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до закону застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, та обвинувачені, щодо яких органом пробації готується досудова доповідь.

Орган пробації - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації.

Персонал органу пробації - працівники, які відповідно до повноважень, визначених Законом та іншими законами України, виконують завдання пробації.

Волонтер пробації - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Досудова доповідь - письмова інформація для суду, що характеризує обвинуваченого.

Нагляд - заходи, що здійснюються органом пробації за місцем проживання, роботи та навчання засуджених з метою дотримання обов’язків, визначених законом та покладених на них судом.

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

Завданнями пробації є:
 • підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених;
 • здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років;
 • виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
 • направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів;
 • реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • проведення соціально-виховної роботи із засудженими;
 • здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;
 • реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Правову основу пробації та діяльності органу пробації становлять
 • Конституція України;
 • Кримінальний;
 • Кримінальний процесуальний;
 • Кримінально-виконавчий кодекси України;
 • Закон України «Про пробацію» та інші закони України;
 • Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Підставою для застосування пробації є:
 • письмовий запит суду до органу пробації про надання досудової доповіді щодо обвинуваченого;
 • обвинувальний вирок суду, яким особу засуджено до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
 • обвинувальний вирок суду, яким особу засуджено до позбавлення волі на певний строк;
 • обвинувальний вирок суду, яким особу засуджено до обмеження волі;
 • обвинувальний вирок суду, яким особу звільнено від відбування покарання з випробуванням;
 • ухвала суду про заміну покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
 • ухвала суду про звільнення від відбування покарання вагітної жінки або жінки, яка має дитину віком до трьох років;
 • акт про помилування, яким засудженому замінено покарання або невідбуту частину покарання покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт.
Під час вирішення питання про застосування до особи пробації суд бере до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення та соціально-психологічну характеристику особи обвинуваченого або засудженого, яку готує персонал органу пробації або адміністрація установи виконання покарань.

Види пробації

Досудова пробація - це забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності.

Наглядова пробація - це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.

Пенітенціарна пробація - це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання.

Орган пробації спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у:
визначенні місця проживання після звільнення;
влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених;
госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги;
працевлаштуванні працездатних осіб.

Суб’єктами пробації є:
 • обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;
 • особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
 • особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
 • особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням;
 • звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • особи, засуджені до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів;
 • особи, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення.

Суб’єкти пробації мають право на:

1.    участь у підготовці досудової доповіді;
2.    участь у складенні індивідуального плану роботи із засудженим;
3.    роз’яснення своїх прав та обов’язків;
4.    отримання інформації про умови відбування покарання та здійснення органом пробації нагляду;
5.    отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
6.    участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації;
7.    дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;
8.    оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації.

Суб’єкти пробації зобов’язані:

1.    виконувати встановлені законом та покладені на них рішенням суду обов’язки;
2.    не вчиняти правопорушень;
3.    виконувати законні вимоги персоналу органу пробації;
4.    надавати достовірну інформацію персоналу органу пробації.

Орган пробації у межах своїх повноважень організовує:
 • забезпечення суду досудовими доповідями про обвинувачених;
 • здійснення нагляду за засудженими;
 • виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
 • реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • соціально-виховну роботу із засудженими;
 • підготовку до звільнення засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк.

Права, обов’язки, відповідальність, правовий та соціальний захист персоналу органу пробації визначаються Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" та Законом України «Про пробацію».

Під час здійснення нагляду персонал органу пробації має право:

 • перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це керівника або уповноваженої ним особи;
 • відвідувати суб’єктів пробації за місцем їх проживання, роботи або навчання;
 • викликати суб’єктів пробації до органу пробації та отримувати від них усні чи письмові пояснення.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність" з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації.

Положення про організацію діяльності волонтерів пробації затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації.


Список використаних Джерел
 • Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 № 160-VIII

Матеріал підготовлено провідним спеціалістом відділу з правових питань
Дніпропетровського міського управління юстиції  Сурженко К. О.


25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці ДСНС поспілкувалися зі школярами на теми безпеки
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: особовий склад Служби порятунку продовжує заходи, щодо попередження пожеж
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 254
 
25.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 425
 
23.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 11
 
23.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо деяких питань оплати праці у зв’язку зі змінами в законодавстві
Просмотров: 10
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su