ПРАВОВА ОСВІТАДата публікації: 27.12.2012 р

Довідку за формою № 4-ОПП відмінено, проте не для всіх…


Державна податкова інспекція в Амур – Нижньодніпроському районі м. Дніпропетровська доводить до відома, що з 17 грудня 2012 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Так, Законом України від 24.05.2012 р. № 4839-VI докорінно змінено підхід до процедури взяття на облік юросіб та фізосіб-підприємців в органах податкової служби, органах статистики та Пенсійного фонду. Відтепер довідку органу державної податкової служби про взяття на облік платника податків (довідка за ф. № 4-ОПП) не потрібно буде отримувати юрособам та фізособам-підприємцям, дані щодо яких містить Єдиний державний реєстр (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Про взяття на податковий облік свідчитиме виписка з ЄДР, яку держреєстратор видаватиме не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів ДПС даних про взяття на облік.
Проте, довідку за ф. № 4-ОПП отримуватимуть фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси) та юридичні особи (їх відокремлені підрозділи), для яких законом установлено особливості держреєстрації та відомості щодо яких не містить ЄДР.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю


Податкова служба надала допомогу в освоєнні електронних сервісів


ДПСУ нагадує про функціонування таких електронних податкових сервісів:- Інформаційне повідомлення про заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);- Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);- Дізнайся більше про свого бізнес-партнера.Для інформаційної підтримки і технічної допомоги платникам податків з питань електронних сервісів та звітності в ДПСУ створено загальнодержавний call-центр, скористатися яким можна безкоштовно зі стаціонарного телефону за номером 0-800-501-007 (вибравши напрямок 7).Крім того, на сайті ДПСУ (www.sts.gov.ua) розміщено перелік відповідальних осіб в органах податкової служби, які надають практичну допомогу по користуванню програмним забезпеченням для формування та подання податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді, і відповідальних за приймання звітності в електронному вигляді (лист від 05.12.2012 р. № 10754/0/71-12/19-1017).

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю


Заповнена не за правилами податкова звітність не приймається


 

Декларація, заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 ПКУ, вважається не поданою.Методичними рекомендаціями щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності встановлений довідник причин, за якими податкова звітність не вважається податковою декларацією (додаток 6). У ньому містяться додаткові підстави невизнання податкової звітності, що випливають з інших статей ПКУ.За результатами виявлення відповідних фактів платнику податків надсилається письмове повідомлення про невизнання звітності як податкової декларації із зазначенням підстав неприйняття звітності відповідно до вимог ПКУ, з пропозицією подати нову декларацію, оформлену належним чином.Строки направлення такого повідомлення:- 5 робочих днів з дня отримання податковим органом декларації, відправленої поштою або засобами електронного зв'язку;- 3 робочих дні з дня отримання декларації особисто від платника податку або його представника.Таким чином, якщо податкова звітність заповнена платником податків всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, а також з порушенням норм ПКУ, то вона може бути не визнана контролюючим органом як податкова декларація (лист від 27.09.2012 р. № 4457/0/71 -12/18-8515).

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю


Налоговый календарь частных предпринимателей на январь 2013 года15 ЯНВАРЯ/ВТОРНИК
Заканчивается срок уплаты:
сбора за осуществление торговой деятельности (кроме торговой деятельности с приобретением краткосрочного торгового патента), деятельности по предоставлению платных услуг за февраль 2013 года (для частных предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения и занимающихся соответствующими видами предпринимательской деятельности) (абз. «б» пп. 267.5.2 Налогового кодекса Украины, далее — НК). Внимание:ФЛП — плательщики единого налога этот сбор не уплачивают.
Заканчивается срок подачи:
в налоговые органы:
отчета об использовании РРО и книг учета расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР-1) за декабрь 2012 года (для частных предпринимателей, которые должны применять РРО/РК) (п. 7 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.95 г. № 265/95-ВР, далее — Закон № 265);
справки об использованных расчетных книжках за декабрь 2012 года (для частных предпринимателей, которые должны применять РРО/РК) (п. 7 ст. 3 Закона № 265).
18 ЯНВАРЯ/ПЯТНИЦА
Заканчивается срок уплаты:
единого социального взноса «за себя» за IV квартал 2012 года (для предпринимателей-упрощенцев «за себя») (абз. 3 п. 8 ст. 9 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI);
ЕСВ с начисленного, но не выплаченного дохода за декабрь 2012 года (для ФЛП, независимо от системы налогообложения их доходов, использующих труд физлиц на условиях трудовых договоров или по гражданско-правовым договорам) (пп. 4.3.6 Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Украины от 27.09.2010 г. № 21-5);
единого налога за январь 2013 года (для единщиков 1 и 2 группы в случае ежемесячной уплаты единого налога) (п. 295.1 НК).
21 ЯНВАРЯ/ПОНЕДЕЛЬНИК
Заканчивается срок подачи:
в налоговые органы:
налоговой декларации по НДС за декабрь 2012 года (для частных предпринимателей — плательщиков НДС с месячным отчетным периодом) (пп. 49.18.1, п. 203.1 НК)*;
копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных в электронном виде за декабрь 2012 года (для всех частных предпринимателей — плательщиков НДС) (пп. 49.18.1, п. 201.15 НК);
расчета суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за декабрь 2012 года (для частных предпринимателей на общей системе, продающих алкогольные напитки и пиво) (пп. 49.18.1 НК);
налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) за декабрь 2012 года (при применении месячного отчетного периода) (пп. 49.18.1, п. 286.3 НК).
в Пенсионный фонд:
отчета о суммах начисленной зарплаты (дохода, денежного обеспечения, пособия, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины за декабрь 2012 года (ф. № Д4 (месячная)) (подают ФЛП, использующие труд физлиц на условиях трудового договора или по гражданско-правовым договорам, кроме гражданско-правового договора, заключенного с физлицом-предпринимателем, если выполненные им работы (предоставленные услуги) соответствуют его видам деятельности, указанным в извлечении из ЕГР) (п. 3.1 Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного постановлением ПФУ от 08.10.2010 г. № 22-2).
в Фонд «нетрудоспособности»:
отчета по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением за 2012 год (ф. № Ф4-ФСС з ТВП)** (для частных предпринимателей — работодателей, независимо от выбранной системы налогообложения) (п. 3.9, п. 4.1, Порядка формирования и представления страхователями отчетности по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением, утвержденного постановлением Правления Фонда «нетрудоспособности» от 18.01.2011 г. № 4).
24 ЯНВАРЯ/ЧЕТВЕРГ
Заканчивается срок подачи:
в «травматический» Фонд:
ведомости распределения численности работников, годового фактического объема реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности за 2012 год*** (для частных предпринимателей — работодателей, независимо от выбранной системы налогообложения) (п. 3.10 Порядка отнесения страхователей к классу профессионального риска производства с учетом вида их экономической деятельности и проведения проверок достоверности предоставленных страхователями сведений о видах экономической деятельности (в том числе основной), утвержденного постановлением «травматического» Фонда от 30.11.2010 г. № 30) новая форма.
30 ЯНВАРЯ/СРЕДА
Заканчивается срок уплаты:
налога на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за декабрь 2012 года (для предпринимателей на всех системах — если до указанной даты не будут выплачены начисленные за декабрь 2012 года доходы физлицам (в том числе зарплата работникам), которые облагаются налогом на доходы физических лиц) (п. 57.1, пп. 168.1.5 НК);
НДС за декабрь 2012 года (для ФЛП — плательщиков НДС с месячным отчетным периодом) (п. 57.1, п. 203.2 НК);
сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за декабрь 2012 года (для предпринимателей на общей системе, продающих алкогольные напитки и пиво) (п. 57.1 НК, ст. 4 Закона Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» от 09.04.99 г. № 587-XIV);
платы за землю за декабрь 2012 года (п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 НК).
* Согласно п. 202.2 НК «… налогоплательщики, уплачивающие единый налог, могут выбрать квартальный налоговый период. Заявление о выборе квартального налогового периода подается в налоговый орган вместе с декларацией по результатам последнего налогового периода календарного года. При этом квартальный налоговый период начинает применяться с первого налогового периода следующего календарного года».
** Отчет по форме Ф4-ФСС з ТВП не подается в случае:
отсутствия у страхователя обязательств перед Фондом «нетрудоспособности» на начало каждого отчетного квартала и каких-либо взаимоотношений (например получение пособия) с Фондом в отчетном квартале;
наличия обязательств Фонда перед страхователем на начало года и отсутствия взаимоотношений с Фондом в отчетном квартале.
*** Заполняется на основании данных отчетности за 2012 год. Причем КВЭДы указываются по новому национальному классификатору Украины ДК 009:2010.

 Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю


Особливості перерахування податків.У зв'язку з численними запитами, що надходять від органів податкової служби з питань невиконання платниками податків і банками вимог порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету, ДПІ нагадує наступне. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і надала його в обслуговуючий банк.Банк не має права виправляти реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа. Згідно листа НБУ від 08.11.2012 р. № 25-111/2436, в якому говориться, що з метою недопущення випадків невірного заповнення реквізиту розрахункового документа «Призначення платежу» при перерахуванні платежів до бюджету банкам рекомендується звернути увагу клієнтів на необхідність дотримання ними порядку заповнення цього реквізиту, а також дотримуватись вимог Інструкції про безготівкові розрахунки і посилити контроль за правильністю оформлення міжбанківських електронних розрахункових документів, зокрема, щодо заповнення всіх розділових знаків і кодів, які містяться в розрахункових документах клієнта на здійснення платежів до бюджету (лист від 05.12.2012 р. № 10755/0/71-12/19-1017).
                                                                 
Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Якщо ваща зарплата менша за 1610 грн, розраховуйте на пільги від податківцівРозрахунок розміру зарплати, отримуючи яку громадяни мають право на податкову соціальну пільгу, здійснюється щороку та залежить від мінімальної заробітної плати на 1 січня.
Відповідно до встановленого Законом України №5515-VІ від 06.12.12 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» розміру місячної мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2013 року - 1147 грн.), у 2013 році таким правом можуть скористатися ті, хто має заробітну плату 1610 грн. У 2012 році таку можливість мали громадяни з заробітною платою 1500 грн.
Отже, у 2013 році податкова соціальна пільга складатиме: загальна - 573,5 грн., підвищена (для осіб, які вказані у пп. 169.1.3 Податкового кодексу України - 150 % від загальної) - 860,25 грн., підвищена (для осіб, які вказані у пп. 169.1.4 Податкового кодексу України - 200% від загальної) - 1147 грн.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

З 1 липня 2013 року настає відповідальність - за неподання звітності з РРО в електронному вигляді.З 1 січня 2013 року для суб’єктів господарювання стає обов’язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів державної податкової служби в електронному вигляді.
Звітувати з нового року підприємці будуть не на паперових носіях до 15 числа кожного місяця, як зараз, а в електронному вигляді - через Інтернет. Мета нововведення - створення комфортніших умов ведення бізнесу.
Користувачам касової техніки при її придбанні або заміні необхідно обов’язково звертатись до Центрів сервісного обслуговування або виробників РРО.
Перехідний період для впровадження РРО з використанням електронної контрольної стрічки триватиме півроку. А з 1 липня 2013 року настає відповідальність - за неподання звітності з РРО в електронному вигляді застосовуватиметься фінансова санкція у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Які форми звітності подавати до органів статистикиЗ 2011 р. на деяких обласних сайтах органів статистики доступний сервіс, за допомогою якого, респондент має можливість отримати інформацію про те, які форми статистичної та фінансової звітності має подавати підприємство (організація, установа) протягом року до органів статистики.При введенні ідентифікаційного коду суб'єкта Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) респондент отримає перелік форм державних статистичних спостережень підприємства у вигляді таблиці, в якій вказані періодичність та строки подання звітності, контактна інформація органу статистики, а також бланки форм та інструкції по заповненню.Відзначимо, що при зміні порядку проведення державних статистичних спостережень у перелік звітності можуть вноситися окремі уточнення. Перелік не містить одноразових обстежень, а також анкетних опитувань, які проводяться на вибірковій основі.
Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю


16.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує!
Просмотров: 4
Подробнее>>>
 
16.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує!
Просмотров: 3
Подробнее>>>
 
13.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує!
Просмотров: 11
Подробнее>>>
 
06.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує!
Просмотров: 12
Подробнее>>>
 
04.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: попередження пожеж
Просмотров: 10
Подробнее>>>
 
04.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: небезпечні знахідки
Просмотров: 17
Подробнее>>>
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su