ПРАВОВА ОСВІТА


25.05.2016Інформація до Дня захисту дітей

Крокуймо до щастя маленького дива 

   
                      
Легче зажечь одну маленькую
                        свечу, чем клясть темноту

З сім'ї починається життя кожного з нас, саме сім’я є першою сходинкою соціалізації людини, джерелом любові, поваги, солідарності та прихильності, найважливішим середовищем зберігання та передачі з покоління до покоління культурних цінностей, національних традицій. Для дитини сім’я є основною моральною і матеріальною підтримкою, вона не тільки перше гніздо, а й школа життя, і тому нема для неї більшого горя, ніж сирітство. 

Спеціалістами управління-служби у справах дітей активно проводиться інформаційна кампанія з питань розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вживаються всі можливі заходи щодо влаштування посиротілих дітей в сімейні форми виховання та недопущення влаштування цих дітей до державних закладів.

Станом на 01.06.2016 на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 259 дітей  зазначеної категорії,  з них: під опікою - 184; в прийомних сім’ях  - 18; в дитячих будинках сімейного типу - 34; в державних закладах - 23. 

За   2016 рік  виявлено та поставлено на первинний облік 9  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них влаштовано: 2 дитини під опіку та піклування, 2 дитини усиновлені, 4 дитини  до дитячих будинків сімейного типу,  1 дитина    до державного закладу. 

Протягом 2016 року на облік дітей, які підлягають усиновленню поставлено 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких:  3 дитини усиновлені, 4 дитини влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, відносно 4 дітей вирішується питання щодо підбору родини.    
 
Станом на 01.06.2016 на обліку перебуває 11 кандидатів в усиновлювачі, з них протягом 2016 року поставлено на облік 9 кандидатів (2 кандидати  усиновили дитину). 
 
Всього в районі функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 22 дитини та 13 прийомних сімей, в яких виховується 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На території Амур-Нижньодніпровського району знаходяться державні заклади в яких виховуються діти, залишені без батьківського піклування, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

  • комунальний заклад «Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини» ДОР», розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Петрозаводська, 371А, в якому виховуються 95 дітей;
  • комунальний заклад соціального захисту центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок» Дніпропетровської міської ради, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 45, в якому виховуються 30 дітей;
  • комунальний заклад освіти «Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 9» ДОР», розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, 118, в якому виховуються 75 дітей.
Час показав, що діти, вихованці державних дитячих закладів, не мають досвіду спілкування з оточуючими, їм складно, а часом і неможливо створити свою сім’ю, їм важко адаптуватися до умов дорослого і самостійного життя. Більша частина таких дітей у своєму житті продовжила шлях своїх батьків і вже їхні діти ставали сиротами при живих батьках і потрапляли до інтернатів.


Проте дитина, котра втратила рідних, пережила сильний психічний стрес, наслідки якого можуть бути непередбачені. Втрата матері або батька, позбавлення їхньої турботи і опіки є страшним горем для дитини. Тому для неї важливою є емоційна підтримка з боку дорослої людини, переживання і турбота про неї інших - все це формує почуття захищеності. Дитина не повинна залишатися наодинці зі своїм горем, почуватися нікому непотрібною, покинутою, оскільки через відсутність уваги з боку дорослих у такому стані спостерігається порушення її розвитку.

Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - це законодавчо визначені форми організації життєзабезпечення таких дітей. Вони передбачають їх утримання та виховання в сім'ї, забезпечують соціальний захист, захист майнових і житлових прав дитини, догляд, виховання, корекцію та компенсацію розвитку, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка залишилася без піклування батьків.

Саме тому, в Україні пріоритетними формами для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були обрані сімейні форми влаштування.

Згідно з чинним законодавством, в Україні діють чотири юридично визнані сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка (піклування), прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, було й залишається пріоритетною формою влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.Ти так далеко, я тебе не бачу,
Лише лелека десь у небі плаче.
                    Тебе побачить хочу, до нестями
                    Скрізь сині очі! Де ти, моя мама?..

Усиновлення
- це прийняття у сімю дитини на правах народженої, з усіма правами та обовязками, як із боку дорослих, так і з боку дітей. Питання усиновлення регламентується Сімейним кодексом України, де визначено які особи можуть та не можуть бути усиновлювачами, яких дітей можна усиновити та правові наслідки усиновлення.

Переважне право на усиновлення дитини мають:родичі, незалежно від місця їх проживання; особи, в сімї яких дитина проживала чи проживає; особи, що усиновляють кількох дітей, що мають родинні стосунки (братів, сестер); переважне право на усиновлення дітей також має подружжя.

Протягом 1 півріччя 2016 року в Амур-Нижньодніпровському районі усиновлено 14 дітей громадянами України, 3 дитини іноземними громадянами. На даний час на обліку управління-служби перебуває 11 кандидатів в усиновлювачі, з якими  проводиться робота щодо підбору дітей для подальшого усиновлення.

У зв’язку з чим, вбачається тенденція збільшення усиновлення громадянами України в Амур-Нижньодніпровському районі та взагалі, громадяни України все більш виявляють бажання взяти на виховання в родини дітей, які за станом здоров’я потребують певної додаткової турботи, для надання їм кращого необхідного лікування, виховання та розвитку в родинах.  
 
Обізнаність громадян, які виявили бажання влаштувати дитину до сімейних форм, а саме усиновлення, не завжди є належною. У зв’язку з чим, при особистому прийомі, громадянам роз’яснюються їх права та обов’язки, надаються рекомендації та відповідна інформація. Також надається консультація щодо інших питань, які їх цікавлять.


Опіка та піклування встановлюється для забезпечення виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби або позбавлення батьківських прав чи з інших причин залишилися без батьківського піклування. Опікун призначається за особистою заявою і перевага надається особам, які перебувають у родинних відносинах із дитиною за згодою останньої. Опіка та піклування встановлюється за місцем проживання дитини або майбутнього опікуна/піклувальника.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років і залишилися без батьківського піклування. Піклування - над неповнолітніми з 14 до 18 років. Опікун (піклувальник) призначається переважно з рідних, або осіб, близьких дитині,  з огляду на їх можливість виконувати опікунські обовязки, враховуючи стосунки, що склалися між тим, хто пропонується в опікуни і дитиною. При досягненні дитиною 10-річного віку враховуються побажання самої дитини.

З під опіки та піклування дитина може бути усиновленою тільки за згодою опікуна.

Прийомна сім’я - це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно, за плату взяла з установ для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей.

Прийомні діти - діти - сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку (до 23 років в разі навчання). Діти, влаштовані до прийомної сім’ї, зберігають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та можуть бути усиновлені. Вихованці прийомної сім’ї, якщо це не суперечить інтересам дитини, і не заборонено рішенням суду, мають право підтримувати стосунки з біологічними батьками або родичами.

Соціальний супровід прийомних сімей здійснюють центри соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.

Дитячий будинок сімейного типу - це прийняття за плату в родину, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного проживання не менше 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сімї не може перевищувати 10 осіб. Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання - до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-х років. До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин не можуть виховуватися разом. Діти - вихованці дитячого будинку сімейного типу мають право підтримувати особисті контакти з біологічними батьками та іншими родичами (якщо це не суперечить їхнім інтересам і не заборонено рішенням суду), і у разі зміни обставин, що призвели до сирітства (виправлення поведінки батьків, поновлення батьківських прав, одужанні від хвороби та ін.) можуть повертатися в біологічні родини. Форму спілкування дітей - вихованців з родичами визначає орган опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями.

Дитячий будинок сімейного типу Кузьміних
дивитись відео
дивитись відео

Усі б ми хотіли побачити диво!
Та думка приходить: «Хіба ж це можливо?»
А диво маленьке живе поруч з нами!
В Дітдомі росте: і без татка, й без мами!
І сердечко плаче малої дитини,
Бо в неї немає своєї родини!
Немає кому її наніч обняти!
Немає того, хто б «ЛЮБЛЮ» міг сказати!
Й хоч страшно дитинку чужу всиновляти,
Та їй у Дітдомі не страшно зростати?
Що ж в світі жорстокому діток чекає,
Коли ні підтримки, ні рідних немає?
Статистика свідчить, що дітки вмирають!
У ранньому віці свічки їх згасають!
Але, якщо в серці здолаємо страх,
То диво ростиме на наших очах!
Життя ми врятуємо вчинком своїм!
І дітки знайдуть так потрібний їм дім!
Знайдуть в нас підтримку, ЛЮБОВ і тепло,
А Бог нам стократно поверне добро!


До Дня захисту дітей протягом тижня з 23.05.2016 по 31.05.2016 управлінням-службою у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради заплановано провести заходи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:
  • поздоровлення вихованців комунального закладу соціального захисту центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок» з нагоди Дня захисту дітей з врученням подарунків;
  • поздоровлення вихованців  КЗО «Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини» ДОР» з нагоди Дня захисту дітей з врученням подарунків;
  • поздоровлення вихованців «Дніпропетровського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру № 9» ДОР» з нагоди Дня захисту дітей з врученням подарунків;
  • проведення конкурсу малюнків серед вихованців КЗСЗ центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок» з нагородженням переможців грамотами та подяками;
  • проведення конкурсу малюнків та плакатів серед учнів навчальних закладів району з нагородженням переможців;
  • відвідування благодійних заходів дітьми пільгових категорій (цирк, театри, кінотеатри).

Для отримання більш детальної інформації по усиновленню, опіці (піклуванню), створенню прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу необхідно звернутися до управління-служби у справах Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради за адресою:
м. Дніпропетровськ, просп. Мануйлівський, буд. 31, кім. 21, 18, тел.: (0562) 23-05-14, 23-05-13, 23-04-43


Начальник управління-служба у справах дітей
Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради
Людмила Русланова
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці ДСНС поспілкувалися зі школярами на теми безпеки
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: особовий склад Служби порятунку продовжує заходи, щодо попередження пожеж
Просмотров: 5
 
25.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 254
 
25.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 425
 
23.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 11
 
23.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо деяких питань оплати праці у зв’язку зі змінами в законодавстві
Просмотров: 10
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su