ПРАВОВА ОСВІТА


02.12.2013Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області повідомляє


Інформація щодо діяльності


Вперше зареєстровані транспортні засоби поповнили місцеві бюджети Дніпропетровщини на 19,5 млн. гривень
За словами начальника Головного управління Мін доходів у Дніпропетровській області В.О. Куслія у січні – жовтні 2013 року від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів місцеві бюджети Дніпропетровської області поповнилися на 19,5 млн. грн. При цьому фізичні особи сплатили за першу реєстрацію транспортного засобу 16,7 млн. грн., що складає 85,6% від надходжень цього збору.
Платниками вказаного збору є власники (юридичні та фізичні особи) колісних транспортних засобів, суден, літаків і вертольотів. У кожному випадку сума збору визначається окремо.
Зокрема, для колісних транспортних засобів - за обсягом циліндра двигуна в кубічних сантиметрах, а для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - за потужністю двигуна в кіловатах; для суден із двигуном - за потужністю двигуна в кіловатах, а для суден без двигуна - за довжиною корпусу судна в сантиметрах; для літаків і вертольотів - за максимальною злітною масою.
Водночас, від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
Також, від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. см, придбані за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

Інформація роз’яснювального характеру


Збільшено розмір мінімальної заробітної плати
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що з 1 грудня 2013 року мінімальна заробітна плата становить 1218 грн. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги становить 1610 грн.
Нагадуємо, що податкова соціальна пільга для працездатної особи (у розрахунку на місяць) протягом 2013 року становить 573,50 грн.

Пільговий  режим з податку на прибуток
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що для застосування пільгового режиму з податку на прибуток у наступному році (5%), суб’єктам індустрії програмної продукції слід подати реєстраційну заяву до територіальних органів доходів і зборів до 2 грудня 2013 року. У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.
Суб’єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою подає фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її наявності) чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), що підтверджують право на використання особливостей оподаткування.
Форма реєстраційної заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2013 №12.

Щодо порядку дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та перевізниками строків транзитних перевезень
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового інформування перевізником найближчого митного органу про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер документу контролю за переміщенням товарів.
Документи, що підтверджують наявність аварії чи обставин непереборної сили та тривалість дії необхідно надавати до найближчого органу доходів і зборів разом з письмовим зверненням, яке повинно містити наступну інформацію та реквізити:
Для перевізників:
обставини події;
місцезнаходження товарів та транспортних засобів комерційного призначення;
номер документу контролю за переміщенням товарів;
документи, що підтверджують наявність аварії чи обставин непереборної сили та тривалість їх дії.
Для громадян:
обставини події;
місцезнаходження товарів та транспортних засобів комерційного призначення;
у разі наявності, документ, що підтверджує в’їзд на митну територію України;
документи, що підтверджують наявність аварії чи обставин непереборної сили та тривалість їх дії;
у зв’язку з необхідністю інформування щодо події органи доходів і зборів, бажано у зверненні зазначати митницю в’їзду на митну територію України та митницю виїзду;
контактний номер телефону.

Оподатковуємо дохід від надання нерухомого майна в оренду
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, якщо у громадянина є об’єкт житлової нерухомості, який надається в оренду, то власнику доведеться сплатити податок на нерухомість з житлової площі об’єкту оренди.
Для більш детальної інформації громадянам потрібно особисто звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації, маючи при собі оригінали документів про право власності на це майно, договір оренди та документ, що засвідчує особу.

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що Міністерством доходів і зборів  України з метою створення комфортних умов ведення бізнесу в Україні розроблено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. Самозайняті особи заносять до Книги відомості в такому порядку:
у графі 1 зазначається дата запису;
у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
у графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;
графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);
у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг;
у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за  підсумками дня;
у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;
у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо;
у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

З 1 грудня 2013 року старі моделі реєстраторів розрахункових операцій будуть вилучені з експлуатації
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що з 25.11.2013 оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. До оновленого переліку сертифікованих приладів увійшли 62 моделі касових апаратів, які відповідають сучасним вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів доходів і зборів в електронній формі. З 01 грудня 2.2013 року використання РРО, не переобладнаних відповідно до діючих вимог, є незаконним.

Зберігання первинних документів
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що зберігати первинні документи потрібно не менш як 1095 днів із дня подання податкової звітності. Тобто первинні документи на товари підприємці повинні зберігати не менше, ніж три роки.
Пам’ятайте, що у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення первинних документів платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів.

Пошкодження особистого ключа

Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що у разі втрати чи пошкодження особистого ключа або паролю до нього платнику необхідно звернутися до територіального представництва Акредитованого центру сертифікації ключів Міндоходів, в якому він отримував послуги електронного цифрового підпису. Для цього платник повинен подати заяву на скасування втрачених посилених сертифікатів та реєстраційну картку для отримання нового посиленого сертифіката відкритого ключа.

Продаж рухомого майна оподатковується

Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що дохід, отриманий фізичною особою від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда, не оподатковується.
У разі продажу протягом року двох і більше об’єктів такого майна отриманий платником дохід оподатковується за ставкою 5%.

Порядок ввезення в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжувальному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях із розрахунку на одну особу:
200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;
5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.
Ввезення на територію України зазначених виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку, не допускається.

Права та обов’язки платників податків
Головне  управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що платник податків має право:
безоплатно отримувати у контролюючих органах, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат;
користуватися податковими пільгами;
одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх застереження та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку;
на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці ДСНС поспілкувалися зі школярами на теми безпеки
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: особовий склад Служби порятунку продовжує заходи, щодо попередження пожеж
Просмотров: 5
 
25.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 254
 
25.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 425
 
23.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 11
 
23.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо деяких питань оплати праці у зв’язку зі змінами в законодавстві
Просмотров: 10
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su