ПРАВОВА ОСВІТА


12.02.2015

Інформація про Державний стандарт догляду вдома, який запроваджено у відділеннях соціальної допомоги вдома


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ДОГЛЯДУ ВДОМА

13.11.2013 року затверджено (Наказ Міністерства соціальної політики України № 760).

Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги догляду вдома, визначення тарифу платної послуги догляду вдома.

Порядок звернення за соціальними послугами та умови їх надання

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) або суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати:

звернення (подання заяви) отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідного запиту структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (для бюджетних установ).

Підставою для припинення надання послуги догляду вдома є:

відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги догляду вдома;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;
зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

невиконання вимог одержання соціальної послуги догляду вдома та письмового попередження про можливість відмови у її наданні;
наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду вдома;

поліпшення стану здоров’я (наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі) або за результатами визначення індивідуальних потреб;

закінчення строку дії договору на надання послуги догляду вдома;

смерть отримувача послуги;

ліквідація (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб. Ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у її наданні визначається на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та складних дій, наведених у Державному стандарті.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Індивідуальний план складається за формою, наведеною у  Державному стандарті, у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги, другий залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

З кожним отримувачем соціальної послуги протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання.

Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня, може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності- 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Соціальна послуга догляду вдома надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Права та обов’язки надавача, отримувача соціальної послуги догляду вдома

Надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо;

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача соціальної послуги;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо;

отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

Вимоги Державного стандарту догляду вдома щодо змісту соціальної послуги догляду вдома для отримувачів соціальної послуги ІІІ, ІVтаV групи рухової активності наводяться далі.

ІІІ група рухової активності

Підопічний отримує:

-    допомогу у ведені домашнього господарства – закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

-    надання інформації з питань соціального захисту населення;

-    допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

-    допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

ІV група рухової активності

Підопічний отримує:

-    допомогу у ведені домашнього господарства – закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у приготування) їжі, доставку гарячих обідів, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний  ремонт одягу, взуття;

-    допомогу у самообслуговування – допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

-    допомогу при пересуванні по квартирі;

-    допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

-    навчання навичкам самообслуговування – навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користування туалетом;

-    допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

-    допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

-    психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

-    надання інформації з питань соціального захисту населення;

-    допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

-    допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

V група рухової активності

Підопічний отримує:

-    допомогу у веденні домашнього господарства – закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні;

-    допомогу у самообслуговуванні – допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

-    допомогу при пересуванні по квартирі;

-    допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

-    навчання навичками самообслуговування – навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

-    обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

-    допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

-    психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

-    надання інформації з питань соціального захисту населення;

-    допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

-    допомогу в оформленні документів, внесення платежів.


ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
соціальної послуги догляду вдома

 Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;
забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби).

2) результативність.

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

3) повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

дотримання принципу конфіденційності.

25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці ДСНС поспілкувалися зі школярами на теми безпеки
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: особовий склад Служби порятунку продовжує заходи, щодо попередження пожеж
Просмотров: 5
 
25.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 254
 
25.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 425
 
23.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 11
 
23.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо деяких питань оплати праці у зв’язку зі змінами в законодавстві
Просмотров: 10
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su