ПРАВОВА ОСВІТА


17.06.2015РИЗИКИ, ЯКІ НЕСУТЬ ПРАЦІВНИКИ ТА РОБОТОДАВЦІ ПРИ
НЕНАЛЕЖНОМУ ОФОРМЛЕННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА МІНІМІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Інформація Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України в Дніпропетровській області

Якщо працівник не оформлений на роботу він позбавляється права на отримання за кошти Фонду:
 • путівки на санаторно-курортне лікування;
 • виплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності;
 • допомоги при наданні відпустки по вагітності та пологах.
Так при наданні відпустки по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних днів допомога складає:
 • при мінімальній заробітній платі (1218 грн.) - 5041 грн.;
 • на рівні середньої по області (3356 грн.) - 13891 грн.
Аналогічна ситуація при виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності, розмір якої залежить від рівня заробітної плати та страхового стажу (до 5 років - 60%, від 5 до 8 років - 80%, більше 8 років - 100%).

Інформація Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, у разі наставання страхового випадку, виплачує грошові суми, так звані – страхові виплати, застрахованому чи особам, які мають на це право.

До страхових виплат належить:
 • допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується страхувальникам в розмірі 100% середнього заробітку за рахунок коштів Фонду, починаючи з шостого дня;
 • тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу - при переведенні потерпілого на легшу нижче оплачувану роботу за страхувальнику за рахунок коштів Фонду оплачується різниця до його середнього заробітку, або, якщо роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, за рахунок коштів Фонду сплачується страхова виплата в розмірі середнього заробітку;
 • одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності – розмір допомоги визначається із розміру середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати працездатності, але не вище 82 824,00 грн. (на 01.05.2014);
 • щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності – нараховується відповідно до відсотка втрати  працездатності, встановленого МСЕК, та середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я;
 • одноразова допомога в разі смерті потерпілого – виплачується сім’ї потерпілого в розмірі 5-ти річного заробітку потерпілого, а також однорічного заробітку кожному утриманцю;
 • щомісячна страхова виплата утриманцям у разі смерті потерпілого – визначається шліхом ділення середнього заробітку потерпілого на кількість утриманців, враховуючи самого потерпілого.
Таким чином суми страхових виплат залежить від розміру офіційної заробітної плати, яку потерпілий одержував до ушкодження здоров’я. Приклади: у разі встановлення 30% втрати професійної працездатності:

Назва страхової виплати

Офіційна заробітна плата 1500,00грн. та доплата
«у конверті»
1 000,00 грн.

Офіційна заробітна плата 3 000,00 грн.

Щомісячна страхова виплата

450,00

900,00

Одноразова допомога

45 000,00

82 824,00

У разі смерті потерпілого:

 

 

Щомісячна страхова виплата на одного утриманця

750,00

1 500,00

Одноразова допомога на сім’ю

90 000,00

180 000,00

Одноразова допомога утриманцю

18 000,00

36 000,00


Якщо потерпілий не оформлений на роботу  та офіційно не отримує заробітну плату, страхові виплати Фондом не призначаються.

Інформація Лівобережного районного центру зайнятості

У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у „конвертах”, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Працівники, які одержують гроші „в конвертах”, є заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій.

Виплата заробітної плати у „конвертах” – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Тому легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найпріоритетніших напрямків роботи державних службовців.

Працівник, який отримує зарплатню в „конверті”, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.

Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату „в конвертах” позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України (а з 01.01.2011 – єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”), то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати „в конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, „випадають” із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про „тіньові” заробітки, з яких не утримуються податки та не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду. Мають місце негативні наслідки цього явища і для самого працівника, який позбавляє себе гідної пенсії у майбутньому. Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” зарахування страхового стажу здійснюється пропорційно сплаченим страховим внескам. Бувають ситуації, коли людям за рік роботи зараховується менше місяця страхового стажу. А низька заробітна плата дає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.

Своєчасна й повна сплата платежів у Пенсійний фонд України, а також забезпечення заробітною платою працівників не менше мінімальних соціальних стандартів – це обов’язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників.

Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджет Пенсійного фонду матиме стабільні надходження для своєчасного фінансування пенсійних виплат. Суспільство має зрозуміти, що легалізації заробітної плати альтернативи немає.

З 2000 року в Україні діє система персоніфікованого обліку, яка надає кожній застрахованій особі можливість безоплатно отримувати відомості про себе, тобто, з якої суми заробітної плати, скільки та за який період сплачено за неї роботодавцем до Пенсійного фонду страхових внесків. Ця система дозволяє застрахованій особі контролювати процес формування своєї майбутньої пенсії, вимагаючи від роботодавця своєчасної та повної сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Суть пенсійної реформи полягає в тому, щоб перейти від системи пенсійного забезпечення до соціального страхування, за якою живе увесь цивілізований світ. Відповідно і запровадження змін в пенсійному законодавстві дає можливість підприємцям на рівних з іншими застрахованими особами формувати розмір пенсій, не менший прожиткового мінімуму, та захищати свої соціальні інтереси.

Підсумовуючи вищезазначене, працівники, які отримують заробітну плату в конвертах, втрачають право на соціальний захист який гарантується державою.

Державна служба зайнятості, її територіальні органи, сприяють працевлаштуванню осіб які звертаються за послугами, мають право на отримання статусу безробітного з подальшим призначенням та виплатою допомоги по безробіттю, розмір якої суттєво залежить від поданої безробітним довідки про середню заробітну плату (дохід) або середнє грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття.

Інформація головного управління Пенсійного фонду України   в Дніпропетровській області


Формула розрахунку пенсій установлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу й заробітку, з якого платилися внески до Пенсійного фонду. У випадку, коли працівник одержує зарплату в «конверті» і роботодавець не платить за такого працівника страхові внески в Пенсійний фонд, цей період не буде врахований у страховий стаж найманого робітника й, відповідно, не буде враховуватися при визначені розміру пенсії, тому пенсія буде меншою, ніж повинна бути.

Якщо порівняти розрахунок пенсій у людини, що відпрацювала 30 років і мала мінімальну заробітну плату, і ту, яка мала середню заробітну плату, то розмір пенсії в них буде розбіжним майже в двічі. У першої на рівні прожиткового рівня, у другої – у двічі більший.

Інформація Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області

Податок на доходи фізичних осіб складає основу місцевих бюджетів. В надходженнях податку з доходів фізичних осіб – 93% це податок з заробітної плати. Наявність в області підприємств, які формально виплачують заробітну плату на рівні, або нижче мінімальної, тягне за собою недонадходження податків.

Податковим кодексом України податковим органам надано право проводити планові, позапланові і фактичні перевірки суб’єктів господарювання, у тому числі з питань дотримання законодавства про працю та виплати заробітної плати.

Звертаємо увагу роботодавців, насамперед посадових осіб підприємств, а також приватних підприємців, які використовують працю найманих працівників на відповідальність, як фінансову. Так і кримінальну, передбачену чинним законодавством.

Податковим кодексом за порушення правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб передбачений штраф у розмірі 25% від суми податку, якщо протягом трьох років таке порушення повториться – шраф становитиме 50%, а на третій раз – 75%.

Якщо суми, які не надійшли до бюджету і цільових фондів в результаті приховування від оподаткування виплат найманим працівникам складають 470 тис. грн. і більше, роботодавець може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», або по ст. 2121 «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообв’язкове державне соціальне страхування». Покарання у виді штрафу в 5100 грн. до позбавлення волі на термін до 10 років.

У Кримінальному кодексі є ряд статей, які передбачають кримінальну відповідальність роботодавця саме за порушення законів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, а саме:
ст. 172  «Грубе порушення законодавства про працю»;
ст. 173  «Грубе порушення трудового договору»;
ст. 175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»;
ст. 364   «Зловживання владою або службовим становищем".
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці ДСНС поспілкувалися зі школярами на теми безпеки
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: особовий склад Служби порятунку продовжує заходи, щодо попередження пожеж
Просмотров: 6
 
25.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 254
 
25.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 425
 
23.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 11
 
23.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо деяких питань оплати праці у зв’язку зі змінами в законодавстві
Просмотров: 10
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su