ПРАВОВА ОСВІТА


02.09.2015Інформаційно - правовий довідник

"Зміни у соціальних виплатах та пільгах відповідно до Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»


В чому полягають:
Пільги ветеранам праці відповідно до ст.7 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Ветеранам праці надаються такі пільги:
1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів) за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
(пункт 2 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII)
3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
5) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
6) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
7) переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
8) першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
9) переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;
10) переважне право на встановлення домашніх телефонів;
11) звільнення від плати за землю.
(пункт 11 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)
Виключено п. 12
12) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання.

Пільговий проїзд надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
(пункт 12 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI, з роз'ясненнями Рішення Конституційного  Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008, із змінами, внесеними згідно із  Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI, пункт 12 статті 7 виключено згідно із  Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII, норми якого в частині вилучення пільгового проїзду окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня 2015 року, крім норм щодо забезпечення пільговим проїздом інвалідів I та II групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених  сімей та осіб, які їх супроводжують і які супроводжують інваліда І групи, учасників бойових дій)

Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надаються такі пільги:
1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;
(пункт 1 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 17.11.2005 р. N 3108-IV)
2) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
(пункт 2 статті 9 втратив чинність з 01.01.96 р. в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються, згідно із Законом України від 22.12.95 р. N 498/95-ВР)
(пункт 2 статті 9 втратив чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, згідно із Законом України від 17.12.96 р. N 608/96-ВР)

(пункт 2 частини першої статті 9 у редакції  Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)
3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років;
4) першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;
5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів);
6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Порядок надання путівок визначаються Кабінетом Міністрів України;
(пункт 6 частини першої статті 9 у редакції  Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI)
(зміни, внесені підпунктом "а" підпункту 2 пункту 22 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)
(пункт 6 частини першої статті 9 із змінами, внесеними  згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII)
7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг у межах норм, встановлених законодавством (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави;
(пункт 7 статті 9 із змінами, внесеними згідно із  Законами України від 06.02.2003 р. N 524-IV, від 27.03.2014 р. N 1166-VII)
8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів;
9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації;
10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності, або компенсація витрат на його проведення при виконанні власними силами відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків;
11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;
12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації;
13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок виданих Герою Соціалістичної Праці, Герою України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
(пункт 13 статті 9 із змінами, внесеними згідно із  Законом України від 06.02.2003 р. N 524-IV)
14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним у цій статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;

15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах першого класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
(пункт 15 частини першої статті 9 виключено  згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII, норми якого в частині вилучення пільгового проїзду  окремих категорій громадян набувають чинності  з 1 червня 2015 року, крім норм щодо забезпечення пільговим  проїздом інвалідів I та II групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених  сімей та осіб, які їх супроводжують і  які супроводжують інваліда І групи, учасників бойових дій)
16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами внутріобласних ліній;

(пункт 16 частини першої статті 9 виключено згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII,  норми якого в частині вилучення пільгового проїзду  окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня 2015 року, крім норм щодо забезпечення пільговим  проїздом інвалідів I та II групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених  сімей та осіб, які їх супроводжують і  які супроводжують інваліда І групи, учасників бойових дій).
17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту;
18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту);
19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;
20) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації;
21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах;
22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
23) безплатне поховання померлого (загиблого) Героя Соціалістичної Праці, Героя України, повного кавалера ордена Трудової Слави;
24) спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором;
25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.
Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
(частина друга статті 9 у редакції Закону України від 28.12.2014 р. N 76-VIII)
(установлено, що норми і положення статті 9 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28.12.2014 р. N 79-VIII, згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 80-VIII)

Професійна переорієнтація і перепідготовка, працевлаштування осіб передпенсійного віку і громадян похилого віку (відповідно ст.16 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»)

Підприємства у необхідних випадках забезпечують професійну переорієнтацію і перепідготовку працівників передпенсійного і похилого віку, включаючи навчання за їх бажанням нових професій з урахуванням адаптаційних і вікових можливостей цих осіб.

За особами передпенсійного віку в період професійної перепідготовки зберігається їх середній місячний заробіток.

Громадяни похилого віку, які зберегли працездатність і бажають працювати, у разі звернення до державної служби зайнятості мають право на соціальні послуги з пошуку підходящої роботи, професійної переорієнтації, інформаційні та консультаційні послуги з питань зайнятості населення та соціального страхування. Працівники похилого віку мають право на профілактичні заходи та допомогу по частковому безробіттю відповідно до закону.

(частина третя статті 16 у редакції Закону України від 28.12.2014 р. N 77-VIII)
Громадяни похилого віку, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги на випадок безробіття за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
(статтю 16 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 77-VIII)
(стаття 21 у редакції Закону  України від 08.07.2011 р. N 3668-VI,
виключена згідно із  Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII)
(відшкодування витрат Пенсійного фонду України на фінансування достроково призначених пенсій за віком з урахуванням статті 21 щодо пенсій, призначених до набрання чинності Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII, передбачити за рахунок коштів Державного бюджету України)
(установлено, що достроково призначені пенсії за віком з урахуванням статті 21, до набрання чинності Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII, працюючим пенсіонерам не виплачуються)


Яким НПА вводяться:

Зміни від 28 грудня 2014 року N 76-VIII (норми якого в частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї  при наданні пільг набувають чинності з 1 липня 2015 року), та від 28 грудня 2014 року N 77-VIII до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Список використаних Джерел:
  • Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
  • Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року N 76-VIII
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року N 77-VIII
  • Сайт  ligazakon.ua

Матеріал підготовлено провідним спеціалістом відділу з правових питань
Дніпропетровського міського управління юстиції Сурженко К. О.
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці ДСНС поспілкувалися зі школярами на теми безпеки
Просмотров: 8
 
25.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: особовий склад Служби порятунку продовжує заходи, щодо попередження пожеж
Просмотров: 8
 
25.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 254
 
25.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 425
 
23.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 12
 
23.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо деяких питань оплати праці у зв’язку зі змінами в законодавстві
Просмотров: 10
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su